Vállalati hitel KKV

Vállalkozásodhoz eddig egyáltalán nem jutottál megfelelő finanszírozáshoz? Vagy ha igen, akkor az nem volt elegendő mértékű vagy kellően kedvező kamatozású? Akkor kifejezetten Neked szól a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram!
 

Mekkora kamatra igényelhető?

Az éven túli lejáratú beruházási, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel – meghatározott feltételek teljesülése mellett – 0% kamattal igényelhető!
 

Mekkora összeget igényelhetsz a Program keretében?

Minimum 1 millió forinttól maximum 600 millió forintig.
 

Mekkora saját forrás szükséges?

A mikro-, kis- és középvállalkozások által szükségesen biztosítandó saját forrás összege a projekt elszámolható költségének minimum 10%-a, kivéve használt gépjármű beszerzés esetét, mert ebben az esetben 20%.
 

Mire használhatod fel az igényelt összeget?

Beruházási hitelnél:

 • tárgyi eszközök beszerzésére
 • használt eszközök beszerzésére
 • immateriális javak beszerzésére
 • építésre, átalakításra, bővítésre, felújításra, épületkivitelezésre
 • vagy akár ingatlanvásárlásra is

Fontos, hogy beruházási hitel esetén illetve az ahhoz kapcsolódó forgóeszközhitelnél kizárólag a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó készletek finanszírozhatóak. Emellett a készletbeszerzések összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a kölcsön összegének 30%-át.
 

Gépjármű vásárlásra is fordítható a kölcsön az alábbi feltételekkel:

 • a hitel maximális összege az EUROTAX érték maximum 80%-a
 • TEÁOR kód alapján a cég legyen a finanszírozó
 • a Hitelprogramból ki van zárva a TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítás és a TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítás
 • személygépjármű beszerzése nem megengedett
 • a cég képviselőjének nyilatkozattal kell alátámasztania, hogy a gépjárművásárlás a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges
 • CASCO biztosítás megkötése feltétel
   

Emellett számos turisztikai beruházás is támogatható:

 • vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése
 • szálláshely-fejlesztés
 • tematikus parkok kialakítása és fejlesztése
 • nagy vonzerejű fürdők fejlesztése
 • olyan turisztikai fejlesztések, amelyek a magyar tradíciókat és a 21. századi követelményeket korszerűen ötvözik
 • orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus
 • turisztikai szolgáltatások fejlesztése a fogadóterülethez kapcsolódóan
   

Mekkora futamidőre vehető fel a vállalkozói hitel?

A hitel lejárata maximum 15 év. A rendelkezésre tartási idő maximum 1 év, amely indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható, illetve a türelmi idő maximum 2 év. Immateriális javak esetében 5 év. Új eszköz beszerzésekor a Tao. szerinti amortizáció végéig, ahogy használt eszköz beszerzésekor is, de itt maximum 5 év a feltétel.
 

Kik vehetik igénybe a Hitelprogramot?

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és szövetkezetek, amelyek devizabelföldiek, Magyarország területén illetve az EGT területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkeznek, gazdaságilag életképesek.
 

A kölcsön kamata, díjak, jutalékok.

A kamat 0%. A hitel felvételéhez nem kapcsolódik kezelési költség, ahogy nem kerül felszámításra előtörlesztési díj vagy rendelkezésre tartási jutalék.

A további részletek ügyében vedd fel velünk a kapcsolatot vagy töltsd ki űrlapunkat!

 

A jelen tájékoztatás nem teljeskörű, és nem minősül ajánlattételnek vagy hivatalos tájékoztatónak, célja a hitelprogram iránti érdeklődés felkeltése. A hitelprogram részletes kondíciói, a kapcsolódó díjtételek és a további információk megtalálhatók az igénylés helyén a szolgáltatást nyújtó hitelintézet mindenkor hatályos hirdetményében, az általános szerződési feltételeiben és üzletszabályzatban, valamint a www.mfbpont.hu weboldalon. A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező közvetítőhöz nyújtható be. Az MFB Pontok listája megtalálható a www.mfbpont.hu oldalon.