Tudástár

 • Adós
  • Az adós az a személy, aki a hitelintézettel kölcsönszerződést köt, és aki a kölcsönszerződés alapján a kölcsön összegét, valamint annak járulékos költségeit (kamat, kezelési költség) visszafizetni köteles. Ha az adós természetes személy, akkor alap esetben a kölcsön törlesztőrészlete a jövedelme terhére végrehajtható nem fizetés esetén.
 • Adósminősítés
  • Az adósminősítés annak az eljárásnak a része, melyet a hitelintézet a kölcsönkérelem benyújtását követően lefolytat. A vizsgálat arra igyekszik választ adni, hogy az adós, aki lehet természetes, illetve jogi személy, várhatóan megfelelően törleszteni fogja-e a kölcsönt. Az adósminősítés során számos tényezőt figyelembe vehet a pénzintézet: jövedelem, fennálló hiteltartozások, BAR/KHR státusz, stb…
 • Adósságrendezés
  • Akkor beszélünk adósságrendezésről, ha egy vagy inkább több kölcsönt az ügyfél kivált egy másikkal, ezzel egy kölcsönbe egyesítve fizetési kötelezettségeit. Az adósságrendezésre jellemző példa a magas kamatozású személyi kölcsönök és/vagy hitelkártya tartozások kiváltása egy lényegesen alacsonyabb kamatozású, és általában lényegesen hosszabb futamidejű ingatlan fedezettel biztosított jelzáloghitelre.
 • Adóstárs
  • Az adóstárs az a személyt, aki a hitelintézettel kötött szerződés alapján a kölcsön visszafizetésére - az adóssal együtt - kötelezettséget vállal. Jogi értelemben véve az adós, és adóstárs jogai, illetve kötelezettségei megegyeznek, azonban a pénzintézet eltérő kockázati megítélés alá veheti a két szereplőt. Az adóstárs tehát jogi értelemben akként felel mint az adós maga.
 • Alapkamat
  • Az alapkamat egy adott ország Központi Bankja, avagy az úgynevezett Jegybank - Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank -, vagy a jegybank szerepét betöltő bank (pl.: USÁ-ban a FED, amely a jegybank szerepét betöltő szövetségi tartalékbank-rendszer)  által irányadó kamatként megállapított kamat. Ez az irányadó kamatszint, amely alapvetően befolyásolja a betéti és hitelkamatok aktuális szintjét, mert ez az a kamat, amit a jegybank a nála elhelyezett betétek után fizet.
 • Annuitás
  • Pénzügyi értelemben olyan törlesztési mód, mely esetében a fizetendő törlesztőrészlet a kölcsön devizanemében kifejezve minden periódusban (hónapban) azonos. A törlesztőrészleten belül a fizetendő kamat, és a tőke aránya folyamatosan változik. Az elején a kamat aránya jelentős, és a tőketartozás csökkenésével folyamatosan egyre magasabb tőketörlesztés fér bele a minden periódusban azonos összegű törlesztőrészletbe, mert a fennálló tartozás, tehát a kamatösszeg alapja folyamatosan csökken.
 • Árfolyam
  • A deviza árfolyam valamely deviza egy egységének egy másik devizában kifejezett értéke. A pénzintézetek által a forint és egy adott deviza/valuta vonatkozásában napról-napra hivatalosan jegyzett, a napilapokban, és az interneten időről-időre közzétett vételi és eladási (átváltási) árat jelenti. Természetesen nem csak devizáknak van árfolyama, hanem részvényeknek, kötvényeknek és nyersanyagoknak is. Ilyen esetben az árfolyam az adott eszköz valamilyen devizában meghatározott értékét jelenti.
 • Árfolyam-garancia
  • Amikor valaki kötelezettséget vállal arra, hogy egy adott árfolyamot a jövőben elfogad elszámolási árfolyamnak. A bankok által nyújtott árfolyam-garancia általában opcionális jelleg?, tehát csak akkor lép életbe, ha egyébként az ügyfelet árfolyam veszteség érné.
 • Árfolyamkockázat
  • A deviza forintban kifejezett értékének változásában rejlő kockázat. Az adott deviza árfolyamváltozása (erősödése vagy gyengülése) miatt a devizahitelek törlesztő részleteinek, valamint a fennálló tőketartozásnak a mértéke gyakran, és akár jelentős mértékben is változhat. A forint erősödése a törlesztő részletek csökkenését, a forint gyengülése a törlesztő részletek növekedését vonja maga után, és ez vonatkozik a fennálló tőketartozásra is. Ahány százalékoz változik az árfolyam, százalékosan annyit változik a törlesztőrészlet, és a fennálló tartozás forintban kifejezett értéke is.
 • Árfolyamrés
  • Árfolyamrésnek nevezik a vételi és eladás árfolyam közötti különbség mértékét, melyet a pénzintézetek szabadon állapíthatnak meg. A vételi árfolyam természetesen alacsonyabb az eladási árfolyamnál. A devizahitelek esetében a kölcsönösszeg folyósítása vételi árfolyamon, míg a kölcsön törlesztése eladási árfolyamon történik. A vételi tehát akkor van ha bank vásárol, az eladási akkor, ha elad.
 • Átalakítás
  • Az átalakítás olyan építési munkálat, melynek eredményeképpen a lakóingatlan elrendezése, a helyiségek funkciója és/vagy alapterülete megváltozik. Ha az ingatlan alapterülete bővül egy lakószobával, akkor már bővítésről van szó, ám ha úgy bővül egy lakószobával, hogy az alapterülete nem változik. pl.: nagy nappalit két szobára osztja egy falazat, akkor csak átalakítás történik.
 • Átutalás
  • Az átutalás a pénzügyi tranzakció, melynek során az ügyfél megbízása alapján a számláját a megbízás összegével terhelik (csökkentik), és az összeget egy másik személy számláján írják jóvá.
 • Azonnali ügylet
  • Olyan deviza- vagy értékpapírügylet, mely során a szerződés megkötése és a teljesítés azonos időpontban történik meg.
 • Bankszámla
  • A bankszámla a bank által az ügyfele részére vezetett nyilvántartás, melynek segítségével a bank kezeli az ügyfél nála elhelyezett pénzét. A bankszámlára jóváírja a beérkező összegeket, és a bankszámlát terheli (csökkenti) a kifizetések/átutalások összegével.
 • Bankszámlaszám
  • A bankszámlaszám az ügyfél számlájának azonosítására szolgáló szám, hivatalos nevén pénzforgalmi jelzőszám, mely 24 numerikus karaktert tartalmaz. A számot kötőjellel háromszor nyolc számjegyre szokás felbontani. Egyes pénzintézeteknél elegendő a 16 karaktert megadni, de ebben az esetben is 24 karakter a bankszámlaszám tényleges hossza, azonban a harmadik nyolc számot tartalmazó szakasz nyolc darab nullát tartalmaz.
 • BAR/KHR
  • Jelenleg a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), korábbi nevén a Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR), rövidített elnevezése. Természetes személy akkor kerül fel a KHR listára, ha hitel jellegű szerződésében vállalt kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy, lejárt tartozása 3 hónapot meghaladóan fennáll, illetve a mindenkori minimálbér összegét meghaladja. Illetve akkor, ha bizonyíthatóan csalást követett el, mellyel valamely pénzintézetnek kárt okozott. A listán mindaddig aktív státuszban van az adós, ameddig késedelmes tartozását nem rendezte, majd a tartozásának rendezését követően 5 évig passzív státuszban. A pénzintézet a negatív adóslistára teheti az adóst, az adóstársat, és a kezest is. Jogi személyek (cégek) már akkor felkerülnek a listára, ha kölcsönt vesznek fel, ám azzal a státusszal, hogy nem késedelmes.
 • Bázispont
  • A bázispont a pénzügy területén használatos egység, a százalékpont 1/100-ad része. A bázispont leggyakoribb célja a százalékban kifejezett adatok különbségének megadása. Általában a pénzügyi eszközök értékének, kamatának változását szokás bázispontban kifejezni. Másik felhasználási területe két pénzügyi termék értéke, kamata közötti különbség megnevezése.
 • Bővítés
  • Olyan építési engedély birtokában végzett munkálat, melynek során a használatba vételi engedéllyel már rendelkező, meglévő lakóingatlan alapterületben legalább egy lakószobával bővül. Bővítés esetén az építési engedély bővítésre szól.
 • BUBOR
  • A budapesti bankok által jegyzett, különböző futamidőkre vonatkozó, referencia jellegű bankközi pénzpiaci kínálati oldali kamatlábak elnevezése. Tehát az a kamatláb, amin a bankok egymásnak hitelt adnak.
 • Call Center
  • Telefonos banki szolgáltatás, mely általában előre telepített menürendszer, és ügyintéző segítségével igyekszik megadni az ügyfelek számára a szükséges felvilágosítást.
 • Célhitel
  • Kizárólag meghatározott célra/célokra igénybe vehető hiteltípus. Például a lakásvásárlási hitel az kizárólag lakás/lakóingatlan megvásárlására vehető igénybe. Egy gyárépületet megvásárlására nem.
 • CHF LIBOR
  • A londoni bankközi piacon referencia jellegű kínálati kamatláb. Angol jelentése: London Interbank Offered Rate. Tehát ez az a kamatláb, amin a pénzintézetek hitelezik egymást. A CHF a devizanemet jelöli, ami jelen esetben a Svájci Frank.
 • Deviza
  • Számlapénz külföldi pénznemben. Tehát a kifejezést akkor használjuk helyesen, ha nem bankjegyről van szó. 100 euró egy bankszámlán az deviza, de egy 100 eurós bankjegy a pénztárcában az valuta.
 • Deviza alapú finanszírozás
  • A deviza alapú finanszírozás azt jelenti, hogy a kölcsön vagy lízing nyilvántartási, és elszámolási devizaneme nem a hazai fizetőeszköz (forint), hanem egy másik pénznem, például EUR, CHF, JPY, vagy USD... Akkor használjuk a deviza alapú finanszírozás kifejezést, ha a kölcsön devizában nyilvántartva, ám az ügyfél forintban törleszt, és a pénzintézet váltja át forintot az elszámolási árfolyamon devizára.
 • Deviza alapú hitel
  • A deviza alapú hitel esetén a kölcsön elszámolási devizaneme nem a hazai fizetőeszköz (forint), hanem egy másik pénznem, például EUR, CHF, JPY, vagy USD... Akkor a deviza alapú egy kölcsön, ha devizában van nyilvántartva, ám az ügyfél forintban törleszt, és a pénzintézet váltja át forintot az elszámolási árfolyamon devizára.
 • Deviza-átutalási megbízás
  • Olyan átutalás melynek mértékegysége/elszámolási egysége a forinttól eltérő devizanem. Deviza átutalást lehet forint számla terhére is teljesíteni, mert ebben az esetben az átutalást indító bank a tranzakció kezdetekor átváltja az érvényes árfolyamon a forintot devizára. Fogadni szintén lehet deviza átutalást forint számlán. Ilyenkor a fogadó bank átváltja a devizát forintra az érvényes árfolyammal, és azt írja jóvá a forint számlán.
 • Devizabelföldi
  • Devizabelföldi az a természetes, vagy jogi személy, amely a hazai hatóságok felügyelete alá tartozik. Természetes személyek esetén kijelenthető, hogy az a deviza belföldi, aki magyar állampolgár és/vagy rendelkezik magyar hatóság által kiállított érvényes személy azonosító igazolvánnyal.
 • Devizahitel
  • Devizahitelnek azt a kölcsönt nevezzük, amely esetében a kölcsön nyilvántartása, és törlesztése is devizában történik.
 • Devizakonverzió
  • Deviza átváltása egy másik devizára. Ha közvetlenül kerül átváltásra, például EUR-t váltunk át HUF-ra, akkor közvetlen konverzió, ám ha EUR-t váltunk CHF-re, és közben HUF-ra, akkor az közvetett/kétszeres devizakonverzió. Kétszeres konverzió esetén az ügyfél kétszer fizeti meg a vételi és eladási árfolyam különbségét.
 • Devizakülföldi
  • A devizajogszabályok szerint külföldinek minősülő személy. Természetes személyek esetén az aki nem magyar állampolgár és nem rendelkezik magyar hatóság által kiállított érvényes személy azonosító igazolvánnyal.
 • Devizaszámla
  • Olyan bankszámla, amelynek elszámolási egysége deviza, tehát devizában vezeti a pénzintézet a számlaforgalomról a nyilvántartást.
 • EBKM (Egységesített Betéti Kamatláb Mutató)
  • Lekötött betét tényleges éves hozamát jelölő mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani, és az ügyfelek tudomására hozni. Ebből tudjuk meg egy-egy betét tényleges hozamát, és az EBKM segítségével hasonlíthatjuk össze egymással egyszerűen a bankok kamatígéreteit.
 • Egyetemleges jelzálog
  • Egy követelés biztosítására, az ingatlan nyilvántartásban különböző tulajdoni lapokon nyilvántartott ingatlanokra bejegyzett jelzálogjog. Valamennyi, a kötelembe bevont ingatlanra azonos összegű, tehát a teljes jelzálogjog kerül bejegyzésre, illetve az ingatlanok mindegyikének tulajdoni lapján utalás szerepel az egyetemlegességre. Pl.: Amennyiben egy kölcsönügyletben kiegészítő fedezet szerepel, akkor az ingatlanokra egyetemleges jelzálogjog kerül bejegyzésre, ha a kölcsönszerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
 • Elidegenítési és terhelési tilalom
  • Az ingatlan- nyilvántartásba bejegyzett jog, mely alapulhat jogszabályon, bírósági határozaton, valamint szerződésen is. Lényege az, hogy a tulajdonos nem, pontosabban csak az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjának hozzájárulásával idegenítheti el az ingatlant, tehát tulajdonosi jogait korlátozza. E jog elsődleges célja a bejegyzett jelzálogjog biztosítása.
 • Előleg
  • Az adásvételi szerződés megkötésekor a felek megállapodhatnak abban, hogy a vevő a vételárat részletekben fizeti meg. Ez általában így van az ingatlan adásvételek esetében. Előlegnek kell tekinteni azt a vételárrészt, amelyet az adásvételi szerződés akként jelöl meg. Az előleget a teljes vételárba be kell számítani, és amennyiben a szerződés utóbb mégis meghiúsul a már megfizetett előleg visszajár, ellentétben a foglalóval.
 • Előtörlesztés
  • Előtörlesztésnek azt tekintjük, ha a kölcsön adósa, az esedékes törlesztő részleten felül, legalább háromhavi törlesztő részletet előre meg kíván fizetni, abból a célból, hogy tőketartozása csökkenjen. Az előtörlesztésre általában van lehetőség, ám meghatározott feltételekkel, és meghatározott díj megfizetése mellett.
 • Előtörlesztési díj
  • A pénzintézet által az ügyfél előtörlesztése esetén felszámított díj. Lehet fix, vagy függhet az előtörlesztett összeg nagyságától, esetleg a fennálló tőketartozás nagyságától. Egyes esetekben az előtörlesztés díja kedvezőbb, ha az ügyleti év fordulónapján történik.
 • Eltartott
  • A személy eltartottnak minősül, ha: a 16. életévét még nem töltötte be, a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem érte el, a 16. életévét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Építés
  • A lakossági jelzálog-hitelezés vonatkozásában az építés olyan, építési engedély birtokában végzett építési munkálat, melynek eredményeként használatba vételi engedéllyel rendelkező új lakóingatlan jön létre/valósul meg. Ha az építési engedély bővítésről szól, akkor az nem építés.
 • Értékbecslés
  • Az értékbecslés valamilyen dolog (pl.: ingatlan) értékének magállapítása céljából lefojtatott eljárás. Az értékbecslés lakóingatlanok esetében kölcsönigényléshez alapvetően piaci összehasonlításon alapul. Az összehasonlítás során az értékbecslés megállapít egy forgalmi értékét, valamint egy hitelbiztosítéki/likvidációs értéket. A becsült forgalmi érték nem feltétlenül egyezik meg az ingatlan tényleges vételárával. Az értékbecslést a pénzintézet megbízásából értékbecslő készíti el, melynek során szinte minden esetben helyszíni szemlét is tart.
 • EURIBOR
  • Betűszó, melynek jelentése: Euro Interbank Offered Rate. Magyarul Európai Irányadó Bankközi Kamatláb. Az EURIBOR a frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank szabályainak megfelelően megállapított kínálati kamatláb. A magyar pénzintézetek is használják bizonyos esetekben viszonyítási alapnak Euró alapú hitelek esetén.
 • Fedezet
  • A kölcsön visszafizetését biztosítani hivatott hitelező számára értékkel bíró dolog, mely legtöbb esetben ingatlan, de pénzügyi eszköz is lehet. A lakossági jelzáloghitelek esetében a fedezet általában lakóingatlan. A hitelező erre az ingatlanra kér jelzálogjogot a követelése biztosítása érdekében. Egy kölcsönügyletben több fedezet is lehet.
 • Fedezetcsere
  • Fedezetcseréről akkor beszélünk, ha az adós a kölcsön biztosítékául szolgáló fedezet/ingatlan helyett egy másik fedezetet ajánl fel, és a hitelező azt elfogadja. A fedezetcsere általában értékbecslést tesz szükségessé, és többféle díj vonzata van.
 • Fedezetigazolás
  • A fedezet rendelkezésre állását igazoló dokumentum. A lakossági jelzálogkölcsönök esetében ez a pénzintézetet jelzálogjogát igazoló tulajdoni lap, valamint a a jelzálogjog bejegyzési kérelem érkeztetett példánya.
 • Félkész ingatlan megvásárlása és befejezése
  • A félkész ingatlan megvásárlása és befejezése egy olyan speciális hitelcél, melynek keretében az adós megszerzi egy építés alatt álló, de még használatba vételi engedéllyel nem rendelkező ingatlan tulajdonjogát, és azt befejezi. A gyakorlatban akkor beszélünk erről a hitelcélról, ha más a félkész ingatlan megvásárlása is részben kölcsönből történik. Valójában ez a hitelcél egy öszvér, mely a lakásvásárlási és az építési hitel keveréke.
 • Félszoba
  • Ablakkal rendelkező lakószoba, amelynek hasznos alapterülete eléri 6m2-t, azonban a 12m2-t nem haladja meg.
 • Finanszíroz
  • Pénzel, támogat, pénzzel ellát. Francia eredetű szó (finance). A pénzügyekben használatos. Korábban a pénzügyminisztert fináncminiszternek is mondták. Ma a finánctőke a banktőkével összefonódott ipari tőkét jelenti.
 • Fix törlesztőrészletű devizahitel
  • A fix törlesztőrészletű devizahiteleknél a havi törlesztőrészlet nem követi az árfolyamok mozgását, azonban esetenkénti elszámolással, vagy a futamidő maghosszabbításával az adós viseli az árfolyamkockázatot.
 • Foglaló
  • A foglaló egy adásvételi szerződést biztosító mellékkötelem. Összege beleszámít a vételárba. Ha valamelyik fél hibájából nem teljesül a szerződés, akkor az adott foglalót elveszíti, a kapottat pedig kétszeresen köteles visszafizetni. A foglaló általában a vételár 10%-a, és a szerződéskötés időpontjában adja át avevő.
 • Fogyasztási hitel
  • Szabadon felhasználható hitel, amely lehet személyi hitel ingatlanfedezet nélkül, vagy szabad felhasználású jelzáloghitel. Elnevezése arra utal, hogy a háztartások általában fogyasztásra költik.
 • Folyószámla
  • A fizetési forgalom lebonyolítására szolgáló bankszámla típus. A folyószámla általában alkalmas arra, hogy átutalásokat/befizetéséket fogadjon, és terheléseket/kifizetéseket teljesítsen.
 • Folyószámlahitel
  • Folyószámlához kapcsolódó keretösszeg. A keretösszeg erejéig az ügyfél negatívba viheti a számla egyenlegét, mely összeg után kamatot fizet. A hitelt az ügyfél alapvetően rövid időn, legfeljebb néhány hónapon belül visszafizeti. A folyószámlahitel gyakran kamatmentes egy bizonyos időszakig. A folyószámlahitel nem azonos a hitelkártyával, ám nagyon hasonló célt szolgál, a likviditás biztosítását.
 • Forgalmi érték
  • A forgalmi érték nem feltétlenül az az ár melyért az adott dolgot/ingatlant ténylegesen értékesíteni lehet. A lakossági jelzálog hitel esetében a forgalmi érték az, amit az érvényes értékbecslés megállapít, általában piaci összehasonlító eljárással.
 • Forint alapú finanszírozás
  • Magyar Forintban nyilvántartott kölcsön, amely mentes az árfolyamkockázattól, és a kölcsönszerződéstől függően igazodik a forint kamatához.
 • Futamidő
  • A futamidő az az időszak, mely a kölcsön felvételével kezdődik, és a tőketartozás teljes visszafizetésével zárul. A futamidőt a kölcsönszerződés határozza meg.
 • Garancia
  • A garanciavállalás során a pénzintézet díj ellenében helytállást valaki helyett, ha az nem tud teljesíteni.
 • Használati megosztás
  • Osztatlan közös tulajdonjogú, azaz a Földhivatalnál egy helyrajzi számon szereplő lakóingatlan esetén kell elkészíteni, ezt az ügyvéd által ellenjegyzett megállapodást. Az okirat a földrészleten belül az egyes tulajdonosok kizárólagos, illetve közös használatában levő területrészeket különíti el. Hitelfelvétel esetén a használati megállapodás megléte nélkül, az ingatlanra bejegyzett összes tulajdonost be kell vonni a hitelügyletbe.
 • Használt lakás megvásárlása
  • Használatba vételi engedéllyel rendelkező, a földhivatali nyilvántartásban lakóingatlanként szereplő ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzése.
 • Haszonélvezeti jog
  • A haszon élvezeti jog a tulajdonjog egyik eleme, amely elválhat a többitől. A tulajdonos automatikusan haszonélvező, mert jogosult az ingatlan használatára, ám szerződés keletkeztethet másik személy részére haszonélvezeti/használati jogot. A haszonélvezeti jog általában úgynevezett holtig tartó haszonélvezeti jog, mely pontosan azt jelenti, hogy a jogosult haláláig használhatja az ingatlant. A lakossági jelzálog hitelezés során a fedezeten lévő haszonélvezeti jogról feltételesen, vagy véglegesen le kell mondania a haszonélvezőnek, mert nem sokat ér a hitelező számára egy olyan fedezet, amelyhez szüksége esetén sem férhet hozzá. A haszonélvezőt egyes pénzintézetek kezesként vonják be az ügyletbe.
 • Hirdetmény
  • A pénzintézet érvényes kondícióit tartalmazó dokumentum, melyet a Hitelintézeti törvény alapján kötelezően nyilvánosságra kell hozni, olyan módon, hogy azt a pénzintézet fiókjaiban ki kell függeszteni, és az interneten is meg kell jelentetni. A hirdetmény valójában a pénzintézet érvényes kondícióinak hiteles forrása, melyből a hitelkalkulátor alapját képző adatbázis adatai származnak.
 • Hitel
  • A hitel egy olyan fogalom, amit még a szakértők, sőt, még a hitelkalkulátor üzemeltetői is következetesen rosszul használnak. Valójában a hitel egy keretösszeg, melyből az adós költhet. A kölcsön az amely egy meghatározott összegre, célra, és időtartamra szól. Ne akadjunk el azon, hogy a lakáshitel kifejezés valójában értelmetlen, mára a hitel és kölcsön szavak elvesztették eredetileg különböző jelentésüket, és szinonimaként használhatóak.
 • Hitelbírálati díj
  • Az a díj melyet a hitelkérelem elbírálásért az igénylőnek ki kell fizetnie, attól függetlenül, hogy hitelkérelmét jóváhagyja a pénzintézet vagy sem.
 • Hitelbiztosítéki érték
  • Jelzáloghitelek esetében a hitelbiztosítéki érték a fedezetként felajánlott ingatlanról szóló értékbecslésben, az értékbecslő által meghatározott, és a pénzintézet által elfogadott érték, melynek számítását a 25/1997. (VIII.1.) Pénzügy Minisztériumi rendeleten szabályozza. A hitelbiztosítéki érték az ingatlan forgalomképességének függvényében 10-20 %-kal alacsonyabb a forgalmi értéknél. Szokás likvidációs értéknek is nevezni, de a hitelbiztosítási érték kifejezés használata a helyes.
 • Hitelezés
  • Pénz kölcsönzése valaki számára. A hitelügylet szereplője a kölcsönnyújtó, és az adós.
 • Hitelkártya
  • A hitelkártya egy olyan eszköz, amivel egy külön hitelkártya számlán lévő hitelkerethez férhet hozzá a kártya birtokosa. A hitelkártya célja a likviditás biztosítása. Rövid távon általában kamatmentes, ám hosszabb távon igen magas kamatozású.
 • Hitelkiváltás
  • A hitelkiváltás azt jelenti, hogy a fennálló hitelt az ügyfél visszafizeti egy másik hitelből. A hitelkiváltás célja lehet a kedvezőbb kondíciók elérése, vagy hosszabb futamidő, ám lehet kényszerűségből is pl.: fizetési késedelem miatt felmondott kölcsönszerződés.
 • Hitelkockázat
  • A hitel kihelyezésével a hitelt nyújtó pénzintézet által felvállalt kockázat, mely az adós esetleges fizetőképtelenségéből származik.
 • Hitelminősítés
  • Egy adott kölcsön kihelyezés kockázatára vonatkozó becslés, amely megállapítja, hogy a pénzintézet számára a kölcsön kihelyezése mekkora kockázatot jelent.
 • Hitelügylet szereplői
  • A hitelügylet szereplője a kölcsönnyújtó pénzintézet, és az adós. Ezen kívül a konkrét ügylettől függően lehet adóstárs, kezes, és zálogkötelezett is a szereplők között.
 • Illeték
  • Ingatlan átruházása esetén az ingatlan vételára alapján az államnak fizetendő összeg. Konyhanyelven: vagyonszerzési adó.
 • Illetékkedvezmény
  • Az adásvétel után fizetendő illetékre vonatkozó kedvezmény, amely jellemzően új lakásra vonatkozik. Illetékkedvezmény szociális szempontok szerint is igényelhető (fiataloknak).
 • Illetékmentesség
  • A vásárló mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól. Új építésű ingatlan vásárlása esetén 15 Millió Ft-os értékhatárig, de csak akkor, ha az eladó nem magánszemély.
 • Jegybank
  • Központi bank, amely az adott országban a bankjegy kibocsájtás jogával rendelkezik. A két szintű bankrendszerben a felső szinten elhelyezkedő bank, a bankok bankja, a végső hitelező.
 • Jelzáloghitel
  • Olyan hitel, ahol a kölcsön biztosítéka ingatlan és a kölcsön biztosítékául az ingatlan nyilvántartásba a jelzálog jogot feljegyzik. A lakáshitel is jelzáloghitel, mert a hitelből megvásárolt ingatlanra jegyzik be a jelzálogjogot.
 • Jelzálogjog
  • A kölcsönnyújtót biztosító, az ingatlan nyilvántartásba feljegyzett jog. Célja az, hogy a kölcsön biztosítékát fenntartsa a kölcsönnyújtó számára.
 • Jelzáloglevél
  • Több jelzáloghitel fedezetével kibocsájtott hosszú lejáratú kötvény. A hitelnyújtó kibocsájtja a kötvényt, és az adósok által fizetett kamatból fizeti a kamatot a kötvény tulajdonosának.
 • Jövedelem
  • Jövedelemnek az tekinthető, amit a pénzintézet annak elfogad. Általánosan elfogadott jövedelem a munkából származó jövedelem, a munkabér. A pénzintézet szempontjából az adós jövedelme az, amit igazolni tud.
 • Kamat
  • Pénzösszeg használatáért fizetendő díj, mely a pénzösszeg százalékos része, és minden esetben egy időszakra szól, leggyakrabban éves kamat. Érdekesség, hogy az iszlám vallás tiltja a kamatszedést.
 • Kamatfelár
  • Egy adott kamatszinten felül a magasabb kockázatért cserébe fizetendő többlet kamat. Minél nagyobb a pénzintézet kockázata, annál magasabb kamatfelárra tart igényt.
 • Kamatkockázat
  • A kamat változásából származó kockázat. A kamat növekedése növeli az adós kötelezettségeit, drágítja a hitelt.
 • Kamatperiódus
  • Az az ismétlődő időszak, amin belül a kamat rögzített. A kamatperiódussal nyújtott kölcsönök esetében a kölcsönnyújtó a kamatperiódus fordulónapján jogosult a kamatot megállapítani a következő periódusra. A hosszú kamatperiódus az adós szempontjából előnyös, ha emelkednek a kamatok, és hátrányos, ha csökkennek.
 • Kamattámogatás
  • A kölcsön kamatterheit csökkenteni hivatott támogatás. Általában csak meghatározott feltételek fennállása esetén igényelhető. Magyarországon kamattámogatás csak forint alapú hitelhez igényelhető.
 • Kamattípus
  • A kamat típusa lehet fix, változó, és rögzített.
 • Késedelmi kamat
  • A hitel késedelmes törlesztése esetén a késedelmes összegre fizetendő büntető kamat, ami jellemzően lényeges magasabb az ügyleti kamatnál.
 • Kezelési költség
  • A pénzintézet a kamattól függetlenül az egyes kölcsönökre a kölcsönszerződésben rögzített módon további folyamatos díjat számol fel. Ezt a díjat többféleképpen számolják, de minden esetben a tőketartozás képezi az alapján a kölcsön kamatához kapcsolódóan. Napjainkban ez a díj eltűnőben van.
 • Kezesség
  • A szerződést biztosító mellékkötelem egyik fajtája. Két fajtáját különböztethetjük meg: egyszerű (sortartó) kezesség, illetve készfizető kezesség. Egyszerű kezességnek nevezzük azt, amikor, a kezes kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adós nem teljesít, és az adóstól a bank a végrehajtási eljárást követően sem tudja behajtani az összeget, akkor az adós helyett teljesít. Készfizető kezesség esetén a hitelező közvetlenül a kezeshez is fordulhat, ha az adós nem teljesít, és a kezestől követelheti a teljesítést, a végrehajtási eljárástól függetlenül. A hazai pénzintézetek a kezesség alatt a készfizető kezességet értik, így aki kezességet vállal, az rögtön szembenéz annak következményeivel, ha az adós nem teljesít szerződésszerűen.
 • KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer)
  • A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), korábbi nevén a Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR), rövidített elnevezése. Természetes személy akkor kerül fel a KHR listára, ha hitel jellegű szerződésében vállalt kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy, lejárt tartozása 3 hónapot meghaladóan fennáll, illetve a mindenkori minimálbér összegét meghaladja. Illetve akkor, ha bizonyíthatóan csalást követett el, mellyel valamely pénzintézetnek kárt okozott. A listán mindaddig aktív státuszban van az adós, ameddig késedelmes tartozását nem rendezte, majd a tartozásának rendezését követően 5 évig passzív státuszban. A pénzintézet a negatív adóslistára teheti az adóst, az adóstársat, és a kezest is. Jogi személyek (cégek) már akkor felkerülnek a listára, ha kölcsönt vesznek fel, ám azzal a státusszal, hogy nem késedelmes.
 • Kockázatfeltáró nyilatkozat
  • A kockázatfeltáró nyilatkozat olyan egyoldalú jognyilatkozat, melyet az ügyfél tesz arra vonatkozóan, hogy a nyilatkozatban részletezett/feltárt kockázatokkal tisztában van.
 • Kölcsön
  • Meghatározott időszakra más számára átadott pénzösszeg, melyet a használó az időszak során részletekben, vagy az időszak végén egy összegben a kölcsönnyújtó részére visszafizet.
 • Kölcsönigénylő
  • Az a személy, aki kölcsönkérelemmel fordul a kölcsönnyújtóhoz. Általában az adós.
 • Kompetencia (döntési hatáskör)
  • A hitelnyújtó saját maga védelmében előre szabályozza, hogy a nevében eljáró személyek miként hagyhatnak jóvá kölcsönkérelmeket, és köthetnek kölcsönszerződéseket. A kompetencia hitelcél, és hitelösszeg szerinti szinteket jelent. Például egy magas összegű kölcsönt csak maghatározott testület engedélyezhet, de egy meghatározott szint alattit a fiókvezető maga is.
 • Kondíció
  • A kondíció a termékek tulajdonságait jellemző mutatószámok összessége. Kondíció nem egyenlő a feltétellel.
 • Konverziós díj
  • Pénzügy eszközök, jellemzően devizák közötti átváltásért fizetett díj. A vételi és eladási árfolyam közötti árfolyamrés (marzs) is hasonló, ám konverziós díjként nincs nevesítve.
 • Korszerűsítés
  • A korszerűsítés olyan, nem feltétlenül építési engedély köteles munkálat, melynek eredményeképpen a lakóingatlan műszaki tartalma megújul. Korszerűsítésre jó példa a nyílászáról cseréje. A korszerűsítést nem szabad összekeverni az állagmagóvással pl.: festés.
 • Közjegyzői Okirat
  • Közjegyző által okiratba foglalt szerződés, melynek fő jellemzője, hogy nem megtámadható. Közjegyzői okiratba foglalt szerződés alapján bírósági eljárás nélkül végrehajtható a fedezet.
 • Lakás Építési Kedvezmény
  • A Lakás Építési kedvezmény, régebbi nevén a Szocpol, egy egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatási forma, amely az önerőt növelte a gyermekes családok ingatlanszerzése esetén, azonban ez a támogatási forma megszűnt.
 • Lakás-előtakarékosság
  • A lakás-előtakarékosság egy államilag támogatott lakásfinanszírozási lehetőség, melyet minden nagykorú magyar állampolgár igénybe vehet. Lényege abban rejlik, hogy a havi rendszeres megtakarítás mellé a lakás-előtakarékoskodók számára az állam éves megtakarításaik után 30% állami támogatást nyújt. Ez a megtakarítási forma kamatadómentes, és összhangban van az EU irányelveivel. A lakás-előtakarékossági szerződések speciális pénzintézetek, a lakás-takarékpénztárak kötik meg az ügyfelekkel. A befizetésekre alacsony kamatot fizetnek, melyet az állami támogatás tesz vonzóvá. Az alacsony fizetett kamatból adódóan az előtakarékossági szerződés lejártakor kedvező kamatozású hitelt nyújthatnak az előtakarékoskodóknak.
 • Lakásbővítés
  • Olyan építési engedély köteles munkálat, amelynek során a lakóingatlan alapterülete legalább további egy lakószobával bővül.
 • Lakáshitel
  • Olyan kölcsön, amely lakó ingatlan megvásárlására, építésére bővítésére, korszerűsítésére, vagy korábbi lakáshitel kiváltására igényelhető. Maga a kifejezés elterjedt, de helytelen. A helyes kifejezés a lakáskölcsön, ám mára leginkább a lakáshitelt használják.
 • Lakáshitel kiváltása lakáshitellel
  • A lakáshitel kiváltása lakáshitellel egy olyan refinanszírozás, melynek során a fennálló lakáshitelt visszafizetésre kerül egy másik, szintén a lakáshitelek kondícióinak megfelelő hitellel. Lakáshitel lakáshitellel történő kiváltása esetén az új kölcsön nem, vagy csak minimálisan haladhatja meg a fennálló kölcsön összegét. Ha az új kölcsön nem a lakáshiteleknek megfelelő kondíciókkal bír, akkor hitelkiváltásról beszélünk.
 • Lakóingatlan
  • Használatbavételi engedéllyel rendelkező ingatlan, amely az ingatlan nyilvántartásban lakó ingatlanként került feltüntetésre.
 • Lakószoba
  • A lakószoba lakóingatlanban található legalább 12m2 hasznos alapterületű ablakkal rendelkező helyiség. Másként egész szoba.
 • Likvidációs érték
  • A likvidációs érték a hitelbiztosítéki érték másik elnevezése. A likvidációs jelző arra utal, hogy ezen az áron szabadulhat meg a bank könnyen az ingatlantól.
 • Magánerős építés
  • Olyan lakóingatlan felépítése, melynek finanszírozása az ügyfél anyagi eszközein, saját munkáján, illetve az általa felvett pénzintézeti kölcsönnel valósul meg. Az építkezés vállalkozói, vagy megbízási szerződés alapján folyik, és építtetőként, az építési engedélyen az ügyfél van feltüntetve.
 • Méltányolható lakásigény
  • A méltányolható lakásigény az együtt költöző száma és az ingatlan értéke alapján meghatározott feltételrendszer, ami az egyik szigorú feltétele a már megszűnt közvetlen állami támogatások (pl. szocpol, otthonteremtési támogatás) igénybevételének.
 • Nem konvertibilis folyószámla
  • Olyan folyószámla, amelynek birtokosa devizakülföldi.
 • Önerő
  • Az adott cél megvalósítására az ügyfél által a hitelösszegen felül fordított eszköz. Az önerő leginkább pénzeszköz, de lehet támogatás, telek, vagy akár félkész épület is.
 • Pénz
  • Általános egyenértékes, mellyel minden értékét megkíséreljük kifejezni. A pénz előfordulhat bankjegy formában, akkor készpénzről beszélünk, de lehet elektronikus formában is, akkor számlapénzről beszélünk.
 • Pénzügyi lízing
  • Pénzügyi lízing esetén a Bank az Ügyfél megbízásából az általa kijelölt eszközt megvásárolja, s azt lízingbe/bérbe adja az ügyfélnek. A eszköz tulajdonjoga a pénzintézetnél van.
 • Pótfedezet
  • Helyesen használva kiegészítő fedezet. Amennyiben az ügyfél által felajánlott ingatlan forgalmi értéke nem teszi lehetővé a kívánt kölcsönösszeg elérését, kiegészítő fedezet/pótfedezet bevonására van lehetőség. A bankok többsége meghatározza a fedezetként bevonható ingatlanok maximális számát és minimális értékét. Fontos megemlíteni, hogy ilyen esetekben, amikor egy vagy több ingatlan kerül bevonásra egy azon hitelügyletbe, az ingatlanokra egyetemleges jelzálogjog kerül bejegyzésre.
 • Prolongáció
  • Olyan szerződésmódosítás, melynek során az ügyfél kérésére a kölcsön visszafizetési kötelezettségét a pénzintézet felfüggeszti. Ez a valóságban ritka. Lehet díj köteles, és általában a prolongációs időszakra esedékes kamat tovább növeli a tőketartozást.
 • Referencia kamat
  • Olyan kamat, amihez alkalmazkodik egy másik. Irányadó kamat.
 • Refinanszírozás
  • Egy kölcsön visszafizetése egy másik kölcsönnel.
 • Rendelkezésre tartási jutalék
  • A szerződött, de még ki nem folyósított hitelösszeg után esetlegesen fizetendő díj, a rendelkezésre állás időszakára.
 • Szabad felhasználás
  • A szabad felhasználás azt jelenti, hogy a kölcsön az adós döntése alapján tetszőlegesen, bármire felhasználható. Ide kapcsolódó érdekesség, hogy egyes pénzintézetek a szabad felhasználású kölcsönszerződések esetén is kikötik, hogy vállalkozás indítására nem használható, azonban a felhasználást nem ellenőrzik.
 • Számlakivonat
  • A számlavezető pénzintézet által az ügyfél részére kiállított nyilvántartás/bizonylat, amely egy meghatározott időszakon belül tartalmazz a számlához kapcsolódó tranzakciókat.
 • Számlavezetés
  • A folyószámla, mint nyilvántartás folyamatos vezetése. A jóváírások, és terhelések nyilvántartásba rögzítése.
 • Százalékpont
  • 1 százalékpont = 100 bázispont. A százalék érték változását szokták százalékpontban meghatározni. Ha például a kamat 10%-ról 9%-ra csökken, akkor 1 százalékponttal csökken, nem pedig 1%-kal, hiszen akkor csak 9,9%-ra változna.
 • Személyi hitel
  • Természetes személyhez kötött szabadon felhasználható kölcsön, mely esetében az igénylő jövedelme biztosítja a kölcsön visszafizetését. Ingatlanfedezet általában nem kapcsolódik a személyi hitelhez, de egyes esetekben életbiztosítási igen.
 • Szolgalmi jog
  • A szolgalom dologi jog , amelynek alapján valaki egy más tulajdonában lévő dolgot valamely célból használhat. A szolgalom alapulhat jogügyleten vagy törvényen. Pl: Út szolgalmi jog, mely a szomszédos telek tulajdonosának/használójának átjárás biztosítja.
 • TAKARNET
  • Online hozzáférési lehetőség a földhivatalok által vezetett ingatlan nyilvántartáshoz.
 • Társasház Alapító Okirat
  • Az ingatlan tulajdonosainak társasház alapítási elhatározását tartalmazó okirat. Az okirat a társasházi törvény alapján szabályozza a társasház és a lakók jogviszonyait.
 • Telek megvásárlása
  • A telek megvásárlása olyan hitelcél, melynek eredményeképpen az adós az ingatlan nyilvántartásban telekként feltüntetett ingatlan tulajdonjogát szerzi meg.
 • Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
  • A THM a hitellel kapcsolatos összes költséget mutatja meg százalékos formában, egyéves időszakra vetítve. Tehát az a belső kamatláb, ami a hitel teljes költsége. THM értéke tartalmazza a vételi és eladási árfolyam különbségéből eredő költséget és az egyes bankok által alkalmazott külön átváltási (konverziós) díjat is. Valamint a kölcsön felvételével összefüggő díjakat, kivéve az állami részére fizetendő díjakat (Pl.: Közjegyzői Okirat). A THM az esetleges árfolyam- vagy kamatváltozásról, tehát a kölcsön kockázatáról nem ad információt! Az ügyfél által teljesített fizetéseket forintban kell számításba venni. A szerződésben rögzített THM számításánál a pénzügyi intézménynél alkalmazott, a szerződés megkötését megelőző 10. napnál nem régebbi devizaárfolyam, a hirdetésekben szereplő THM számításánál a pénzügyi intézménynél alkalmazott, a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján érvényes devizaárfolyam figyelembevételével. Megjegyzés: A kalkulátor mindig a legfrissebb árfolyammal számol a pontosság kedvéért, minden pénzintézet esetében.
 • Tetőtér beépítés
  • A tetőtér beépítés olyan építési engedély köteles munkálat, melynek eredményeképpen a korábban beépítetlen tetőtér lakóingatlannak megfelelő tulajdonságokkal kerül kialakításra. Tetőtér beépítés esetén az építési engedély tetőtér beépítésre szól.
 • Tőketartozás
  • A tőketartozás minden periódusban a fennálló tartozás össze, a kölcsön devizanemében. A tőketartozás forintban kifejezett értéke nap mint nap változik a devizában nyilvántartott kölcsönök esetében.
 • Tulajdonközösség megszüntetése
  • A tulajdonközösség megszüntetése olyan hitelcél, melynek eredményeképpen az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan valamelyik tulajdonosa adásvétel útján megszerzi a többi tulajdonostárs tulajdonrészét, és ennek folyamán a tulajdonközösségük megszűnik. A tulajdonközösség megszüntetése gyakoribb mint azt elsőre gondolnánk. Két jellemző példa a válás, és az öröklés, amikor előfordul. Ha a tulajdonközösség megszüntetése során a vevő lakóingatlan tulajdonjogát szerzi meg, akkor tulajdonképpen egy egyszerű lakásvásárlási hitelről beszélünk, ezért egyes pénzintézetek ezt a hitelcélt nem is nevesítik.
 • Türelmi idő
  • A tőke visszafizetésére adott kezdeti haladék. Azt a periódust nevezzük türelmi időnek, amelynek során az ügyfél csak kamatot és kezelési költséget köteles megfizetni a törlesztés során. A türelmi idő lejártával kezdődik el a felvett kölcsönösszeg tőkerészének a törlesztése. A türelmi idő során tehát a tartozás nem csökken.
 • Üdülő, nyaraló megvásárlása
  • Olyan ügylet, melynek keretében az ügyfél a földhivatali nyilvántartásban üdülőként feltüntetett ingatlan tulajdonjogát szerzi meg. Általában a lakáscélú hitelek egy speciális fajtája, amely csak néhány pénzintézet kínálatában található meg.
 • Ügyleti év
  • A futamidő kezdő napjától , illetve további ügyleti év esetén a kezdő nappal megegyező naptári naptól számított egész naptári év, ha ettől a kölcsönszerződés eltérően nem rendelkezik.
 • Új lakóingatlan megvásárlása
  • Használatba vételi engedéllyel rendelkező, a földhivatali nyilvántartásban lakóingatlanként szereplő új építésű ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzése. A lakóingatlan fő szabály szerint addig minősül újnak, ameddig oda lakcím bejelentés nem történik.
 • Üzlethelyiség megvásárlása
  • Az üzlethelyiség megvásárlása az a hitelcél, melynek keretében az ügyfél a földhivatali nyilvántartásban üzlethelyiségként feltüntetett ingatlan tulajdonjogát szerzi meg. Lakossági hitelek között ez egy igen ritka hitelcél, és csak kevés pénzintézet kínál ilyen célhitelt.
 • Uzsora
  • Kölcsönadott pénz használati díjaként követelt aránytalanul és jogtalanul nagy kamat. Uzsorás az olyan ember, aki rendszeresen ad kölcsönt ilyen feltételekkel, kihasználva a kölcsönkérők szorult helyzetét. Az uzsora súlyos bűncselekmény.
 • Valuta
  • Külföldi fizetőeszköz bankjegy formátumban.
 • Végrehajtás kiváltása
  • A hitel célja egy vagy több, az ingatlanra bejegyzett végrehajtási joghoz kapcsolódó kötelezettség rendezése, melyet követően az ingatlan-nyilvántartásból a végrehajtási jogok törlésre kerülnek. Tehát a végrehajtás kiváltása valójában a hitelkiváltás egyik speciális esete.
 • Végtörlesztés
  • Végtörlesztésről akkor beszélünk, ha az ügyfél a szerződés szerinti időpont előtt a teljes kölcsönösszeget visszafizeti egy összegben. A végtörlesztés általában díjköteles.
 • Zálogkötelezett
  • A zálogkötelezett az a személy, aki az ingatlan vonatkozásában tulajdonjoggal, vagy haszonélvezeti joggal rendelkezik, és az ingatlan terheléséhez hozzájárul. A zálogtárgyat felajánló személy.